Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wieselgrensskolan Medarbetarsamtal chef till chef

Skapad 2020-10-28 03:05 av Max Gossell
Samtals och dokumentationsmall mellan ledare och ledare
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Planering: Boka tid för samtal
 2. Förberedelser: Förbered dig och fyll i
 3. Samtalet: Genomför samtalet och skapar en medarbetarplan
 4. Efter samtalet: Arbetar utifrån medarbetarplanen

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Instruktion

Detta är ett samtalsunderlag för ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Frågorna kan kompletteras med förvaltnings-/verksamhetsspecifika frågor. Du som chef väljer och prioriterar vilka frågor som är viktigast för er verksamhet. Samtalets syfte är att planera för det kommande året.

Underlaget är indelade i fyra områden:

 • Jag vill lyckas 
 • Jag skapar värde
 • Jag samspelar
 • Jag leder mig själv

 

 JAG VILL LYCKAS - ROLLEN

Jag strävar mot att visa tillit till mina medarbetares kompetens och att ge dem mandat och möjligheter att ta ansvar för hur uppdraget ska lösas.

 

Medarbetaren
Chefen

JAG SKAPAR VÄRDE 

 

Som ledare för verksamheten utvecklar jag en effektiv organisation med en kultur som har fokus mot skolans prioriterade mål. 

Medarbetaren
Resonera kring hur verksamheten kan utvecklas eller förbättras för att skapa mer värde för dem vi är till för.
Chefen

 JAG SAMSPELAR

Som ledare är jag också medarbetare. Medarbetarskapet handlar om hur jag utför mitt uppdrag och hur jag samspelar med såväl elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.

Medarbetaren
Chefen

 JAG LEDER MIG SJÄLV 

För att kunna leda andra måste jag kunna leda mig själv. Det innebär bland annat att jag har modet och förmågan att granska mina styrkor, svagheter, drivkrafter och förbättringsområden.

Medarbetaren
Annat som du vill ta upp?
Chefen

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Ditt uppdrag är att leda din verksamhet så att ni når era mål. 

 

Utmaningar
Utvecklingsinsatser  
Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: