Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Kattegattymnasiet TE19DEPR

Skapad 2020-11-02 09:03 av Fredrik Larvall
Denna mall används som stöd för utvecklingssamtalet på Teknikprogrammet
Gymnasieskola 15 - 19
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Förberedelserna kan vara att välja ut pedagogiska planeringar eller uppgifter som läraren eller eleven vill ska diskuteras under samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Vi vill prata om din:

 • Närvaro
 • Aktuell studiesituation
 • Studieteknik

Därför ber vi dig tillsammans med vårdnadshavare att titta på:

 • Skola24 för att få en överblick över din närvaro
 • Kommentarerna dina undervisande lärare skrivit på Unikum.

Förbered dig även på följande frågor:

 • Hur lägger du upp och planerar för dina studier? Vilka rutiner har du kring läxläsning, vid inlämningsuppgifter och prov?
 • Vad kan du göra för att bidra till bättre studiero?
 • Vad kan vi lärare göra för att främja studiero?

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Läraren använder denna struktur som stöd under samtalet.
Tanken är att läraren antecknar under samtalets gång i de olika rutorna.

Det finns dock möjlighet för elev och vårdnadshavare att skriva ner tankar och funderingar inför mötet.

Inför utvecklingssamtalet
Anteckningar från utvecklingssamtalet

 Överenskommen handlingsplan - Individuell utvecklingsplan

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå. Planen upprättas i samråd med mentor.  Planen utvärderas när vi har nästa utvecklingssamtal.

Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: