Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal för Röllingbyskolan år F-6

Skapad 2020-11-04 03:47 av Charlotte Nilsson
Mall för utvecklingssamtal
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder lärare och elever i skolan för nästa utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till mitt samtal

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Titta tillbaka på dina mål från förra utvecklingssamtalet

Här visar vi kunskapsutvecklingen i svenska, matematik, engelska, SO och NO. Övriga ämnen kan ni läsa om under "kunskaper" på startsidan där lärare har gjort bedömningar i varje ämne (åk 1-6).

Svenska
Matematik
Engelska
SO-ämnen
NO-ämnen
Normer och värden (Lgr 11)
Elevens ansvar och inflytande (Lgr 11) Våra ledstjärnor: - Jag är rädd om mig själv - Jag är rädd om andra - Jag är rädd om våra saker och vår natur
Trivsel och relationer
Namn
Kommentar…
Nytt avsnitt

Samtalsmallen innehåller de mål som är viktigast för eleven att nå under det närmaste halvåret. Om något annat behöver tilläggas kring överenskommelsen görs detta nedan i övrigt-rutan.

Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: