Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individuell Studieplan för nyanlända åk 7-9 Falkenbergs kommun vt-2021

Skapad 2020-11-09 02:19 av Anna Wilhelmsson
Uppdaterad mall för Individuell studieplan för Nyanlända Falkenbergs kommun. Denna mall innehåller möjligheten att skriva i fler rutor även efter de är låst. det medför att det går att göra revideringar och bifoga material i efterhand.
Grundskola 12 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Här dokumenterar vi din individuella studieplan. Planen innehåller bland annat uppgifter om dina tidigare erfarenheter, utbildningsmål, studiehandledning med mera.

 

Vi kommer också prata om din trivsel i skolan, ditt lärande och din kunskapsutveckling. 

Förslag på frågor som vi kan diskutera på samtalet:

 1. Hur trivs jag i skolan? (ex. lektioner, raster, kompisar, matsal, övrig tid)

 2. Hur lär jag mig bäst? (ex. enskilt, par, i grupp, tyst, lyssna, bilder)

 3. I vilka ämnen är jag särskilt bra? Varför?

 4. Vilka ämnen tycker jag är svårast och varför?

 5. Vad är nästa steg i mitt lärande? Vad kan jag göra för att öka min måluppfyllelse? 

 6. Vilken hjälp behöver jag från mina vårdnadshavare? (ex. sömn, rutiner, mat, läxor/hemarbete) 

 7. Vilken hjälp behöver jag från mina lärare/mentor/övrig personal? (ex. planering, samtal, studieteknik)

 8. Övrigt som jag/vårdnadshavare/personal vill ta upp.

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Information som ligger till grund för de beslut som tas i Studieplanen. 

Överlämning Eventuell info från tidigare skola t.ex överlämnande skola, godkända betyg, , närvaro, studiehandledning och ev. prioriterad timplan.
Namn
Kommentar…
Erfarenheter Det är viktigt att ange vilken dag en nyanländ elev börjat i den svenska skolan. eftersom den tid på fyra år som en elev är nyanländ räknas från det datumet. När det finns ett skolspråk som är starkare än modersmålet - sk. studiehandledningsspråk, ska studiehandledningen hållas på detta språk. Observera att det för vissa elever efter en tid kan vara svenska som blir starkaste skolspråket. Bifoga kartläggningsmaterialet längst ned på sidan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Kartläggning vid annat tillfälle Vid eventuella kompletteringar av kartläggningen kan datum för det antecknas nedan
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Bilagor Ladda upp bilagor från kartläggningsmaterialet här
Namn
Kommentar…

Målet ska alltid vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet krävs att eleven tex går vägen via språkintro behöver det också framgå av den individuella studieplanen

(för hjälp med mall för timplan - se skolverket)

Mål med studierna
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Namn
Kommentar…

Målet ska alltid vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet krävs att eleven tex går vägen via språkintro behöver det också framgå av den individuella studieplanen

(för hjälp med mall för timplan - se skolverket)

Mål med studierna
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan

Målet ska alltid vara riktat mot hur eleven kan ta sig mot att börja ett nationellt program. Välj den väg eleven har som mål att gå. Om det finns osäkerhet kring elevens mål och inriktning, arbetas lämpligast mot studieförberedande program. Om det för att nå det nationella programmet krävs att eleven tex går vägen via språkintro behöver det också framgå av den individuella studieplanen

(för hjälp med mall för timplan - se skolverket)

Mål med studierna
Studiehandledning För bästa möjliga kvalité på studiehandledning är det viktigt att det finns ett samarbete mellan ämneslärare, som är ansvarig för undervisningen, och studiehandledare. Det går bra att skriva fler ämnen i samma. Genom att numrera är det enkelt att följa ämnets antal timmar, syfte och ansvarig.
Stödåtgärder De stödinsatser som skolan ska ge finns under "extra anpassning" eller "särskilt stöd". Beslut om stödåtgärder gällande timplan skrivs här. Anpassad timplan innebär att elever som kommer till Sverige i åk 7-9 får mer undervisningstid i färre antal ämnen om det ökar elevens möjlighet att bli behörig till ett nationellt program. Den totala undervisningstiden ska vara samma som för andra elever i motsvarande årskurs. Idrott och hälsa får inte tas bort. Prioriterad timplan innebär att under max ett års tid kan undervisningstiden i svenska/svenska som andra språk ökas på bekostnad av andra ämnen. Detta under förutsättning att det inte försämrar elevens möjligheter att nå kunskapskraven i dessa ämnen.
Bifogad timplan I den bifogade timplanen behöver det framgå - vilken årskurs det gäller, skolans timplan i motsvarande årskurs och elevens timplan. Det bör finnas en uträkning som visar att eleven får den undervisningstid den har rätt till.
Namn
Kommentar…
Eventuella övriga kommentarer från elev och skolan
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: