Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Lilla Provskolan HT-20 (under arbete)

Skapad 2020-11-10 13:26 av Lena Skoladmin
Mall för åk 7-9 i Provakommunen. Gör gärna en kopia och anpassa till just din skola,
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

hejhej!

tjo

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

Punkter vid utvecklingssamtalet

  • Hur arbetet med överenskommelser från förra terminen har gått.
  • Viktiga steg som jag tagit under terminen
  • Vilka områden som är viktigast att fokusera på nu.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Vad tycker du?

Frågor om fritids

Namn
Kommentar…
VH
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gick det? Utvärdering

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: