Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslag på mall ej klar nr 2 för Atlasskolan vt 2021

Skapad 2020-11-10 08:00 av Åsa Kjellberg
Samtalsmall för Atlasskolan F-6
Grundskola 6 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • hur vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden
  • trivsel och trygghet

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Frågor till dig som vårdnadshavare

Mina överenskommelser under utvecklingssamtalet

Under utvecklingssamtalet ska jag, min lärare och mina vårdnadshavare prata om hur det går för mig i skolan. Detta sker genom en utvärdering av min utveckling i förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen jag fått undervisning i.

Lärarens information ska både vara tillbakablickande och framåtsyftande för att stödja mitt fortsatta lärande. Informationen ska lyfta fram mina utvecklingsmöjligheter och uttrycka vad jag kan och vad jag behöver utveckla vidare i enlighet med läroplanen.  Jag beskriver hur jag upplever min skolsituation och mina vårdnadshavare ger sin bild.

Därefter gör vi tillsammans några överenskommelser kring sådant som jag särskilt ska fokusera på. Dessa skriver vi in här.

Vem gör vad?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: