Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppdragsbeskrivning förskollärare Kungälv 2020/2021

Skapad 2020-11-12 05:56 av Kristina Sandnil
Mall för medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal 20 - 70 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtal
Varje år genomförs medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare i Kungälvs kommun.
Lönesamtal - varje medarbetare ska i samband men den årliga löneöversynen ha ett väl förberett lönesamtal. Lönesamtalet bygger på att medarbetare och chef är förberedda och att samtalet genomförs i en ostörd miljö. För att samtalet ska nå en hög kvalitet krävs också att båda parter tar ansvar, dvs att både medarbetare och chef är aktiva i dialogen.

I lönesamtalet har medarbetare och chef en dialog om arbetsgivarens förslag gällande nya lön. Det är inget förhandlingstillfälle utan en möjlighet att resonera och ha dialog om bedömningen. Din lön ska vara baserad på hur stor betydelse ditt arbete har för verksamhetens utveckling och måluppfyllelse. Den ska spegla din kompetens, dina prestationer och ditt engagemang. Det är viktigt att chefen kan tydliggöra varför du har just den lön du har och skälen till den förändring som föreslås.
Den nya lönen skall inte komma som en överraskning, utan istället som en bekräftelse på den dialog som har skett under samtalen löpande under hela året.
I lönesamtalet ges en bedömning eller ett löneförslag, beroende på förhandlingsmodell. 
Arbetsmiljömål 2020: Lärande organisation som kännetecknas av arbetsglädje, delaktighet och trygghet. 
Alla som verkar i Kungälvs kommun (politiker, chefer, rektorer, medarbetare) är varandras arbetsmiljö och har ett gemensamt ansvar för aktivt medverka till en god arbetsmiljö.
 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Uppdragsbeskrivningen görs analogt. Medarbetaren tar med sig sin egna uppdragsbeskrivning utifrån befattning till Utvecklingssamtalet. När den är klar och påskriven laddar rektor upp den nedan.

 

 

Här laddar vi upp din uppdragsbeskrivning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: