Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trollbergets förskola samtalsmall 2020/2021

Skapad 2020-11-16 09:48 av Åsa Anshem
Denna mall ligger som en grund till utvecklingssamtalet på Trollbergets förskola Söder och Norr
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal för ert barn

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här exempel på dokumentation på hur ditt barn givits förutsättningar att utvecklas utifrån läroplanens mål.

 

Lpfö 18 Utbildningen i förskolan ska ska präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Den ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och intressen. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Utbildningen ska stimulera och utmana barnets utveckling och lärande samt bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: