Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4 - utvecklingssamtal HT

Skapad 2020-11-18 03:45 av Andreas Wadell
Mall för lära-känna-samtal i årskurs 4. Denna mallen används på höstterminen i årskurs 4.
Grundskola 10 - 10
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Om du vill läsa mer om utvecklingssamtal, kan du läsa det här.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Den sociala blanketten Som elev förbereder du dig till samtalet genom att svara på frågorna nedan. I den sociala blanketten kommer du att få kryssa i det ansikte som du bäst tycker överensstämmer med din upplevelse. Som vårdnadshavare är det bra om du läser igenom vad ditt barn har svarat innan samtalet.
Övrigt - socialt Här kan du som elev, vårdnadshavare och mentor skriva in saker som ni vill ta upp på samtalet.
Mina förmågor Här kommer du som elev att få fylla i dina starka förmågor och utvecklingsområden. Syftet med detta är för att synliggöra vad du anser är dina starka sidor och vad du behöver träna mer på. Det du behöver träna mer på kommer sedan att mynna ut som dina IUP-mål.
Övrigt - förmågor Här kan du som vårdnadshavare eller mentor lägga in tankar gällande starka sidor och utvecklingsområden inför samtalet.

Här kommer dina IUP-mål att presenteras.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: