Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 4-6 - utvecklingssamtal VT

Skapad 2020-11-19 08:49 av Andreas Wadell
Mall för utvecklingssamtalet på vårterminen i årskurs 4-6. Utvecklingssamtalet på vårterminen syftar till att lyfta elevens sociala situation och utveckling.
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbete med tidigare överenskommelser har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Om du vill läsa mer om utvecklingssamtal, kan du läsa det här.  

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Min syn på mitt lärande socialt Diskutera hemma tillsammans med dina vårdnadshavare och fyll i din syn på ditt lärande socialt. Gradera ditt val på varje påstående genom att välja det alternativ som passar bäst på dig.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mina förmågor Här kommer du som elev att få fylla i dina starka förmågor och utvecklingsområden. Syftet med detta är för att synliggöra vad du anser är dina starka sidor och vad du behöver träna mer på. Det du behöver träna mer på kommer sedan att mynna ut som dina IUP-mål.
Övrigt - förmågor Här kan du som vårdnadshavare eller mentor lägga in tankar gällande starka sidor och utvecklingsområden inför samtalet.

Här kommer dina IUP-mål att presenteras.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: