Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtalet 202021

Skapad 2020-11-20 13:54 av Patrik Lundh
Uppsala kommun Medarbetarsamtal - uppföljande samtal - lönesamtal i dialog
Medarbetarsamtal 20 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal på Björkvallsskolan

 • Under höstterminen träffas medarbetare och rektor för att samtala om arbetet. Vi återknyter till dina mål för det gångna året samt verksamhetens mål för innevarande läsår, och sätter gemensamt nya mål.
 • Under vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp (bedömningsstöd i form av en matris eller avprickningspunkter, olika för olika yrkesgrupper).

 

 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Förberedelser inför medarbetarsamtal

Som medarbetare ska du känna till de väsentliga dokumenten för skolans verksamhet. Du hittar dokumenten i skolområdets Teams.

 • Skolans mål och prioriterade områden
 • Plan för likabehandling, hälsa och lika värde samt rutiner runt dessa.
 • Elevhälsoplan
 • Krisplan
 • Plan för utslussning av FBK och särskild undervisningsgrupp
 • Ha kunskap om var övriga lokala planer finns
 • Ha kunskap om skolans SKA 

Arbetssituation

Medarbetarsamtalet innehåller reflektioner kring din arbetssituation utifrån fysisk och psykosocial arbetsmiljö:

Skriv några korta kommentarer kring din arbetsmiljö här nedan. Du väljer själv vad du vill ta upp utifrån vad du tycker är viktigt att diskutera och vad du vill dela med dig av.

Har du någon bisyssla markerar du även detta. 

Målkort

Som en del av din förberedelse ska du även fylla i förslag på mål och aktiviteter i ditt målkort. Dessa hittar du i nästa flik. Dessa bör stämma överens med skolans mål och prioriterade områden.

Uppdrag, hälsa och medarbetarskap

Detta är ditt individuella uppdrag och målkort

Grunden i ditt uppdrag utgår från styrdokumenten för din verksamhet och skolans mål. 

Till detta har du övriga individuella uppdrag som du skriver nedan. 

Här finns också ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet utgår du från skolans mål för att formulera två till tre personliga mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina?

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och då kommer vi tillsammans att göra färdigt ditt målkort.

Målen ska vara utvärderingsbara senast vid läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar dem.  Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Individuella uppdrag
Målen
Namn
Kommentar…
Utvärdering sker sen vid uppföljande medarbetarsamtal under våren, samt vid nästa års medarbetarsamtal

Förberedelse av vårterminens uppföljande medarbetarsamtal

Förbered detta utvärderande samtal genom att fylla i självskattningen. Den kommer du att få kopplad till dig som en matris här i UNIKUM. Du markerar där i vilken nivå du anser att du är i de olika aspekterna. Uppfyller du inte alla kriterier på nivån kan du inte kryssa den nivån utan skriv då istället en kommentar här nedan. I matrisen kan du inte lämna några kommentarer.

Här nedan ska du skriva:

 • Din analys av ditt individuella uppdrag och målkort.
 • Eventuell kommentarer till din skattning. Har du kryssat mycket bra eller excellent ska du alltid motivera detta mer än med markeringen i matrisen.

För att du ska kunna kryssa dig som mycket bra ska du driva skolutveckling även utanför det egna klassrummet.
För att du ska kunna kryssa dig som excellent ska du driva skolutveckling på skolövergripande nivå.

 

 Vår lönepolitik och våra löneavtal

 • Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten
 • Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet
 • Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat
 • Lönesättningen ska vara fokuserad på prestation och resultat
 • Lönepolitiken förutsätter att en process skapas där mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön knyts samman i kontinuerliga dialoger mellan chef och medarbetare

Titta på Uppsala kommuns dokument om lönekriterier för din yrkesgrupp. Det är utifrån dessa kriterier din insats skall bedömas och som sedan resulterar i en lön utifrån arbetsvärderingen i den box du tillhör.

Analys av individuellt uppdrag och målkort Vad vill du framhålla utifrån ditt individuella uppdrag och målkort? Hur har du lyckats med ditt arbete mot skolans mål och prioriterade områden? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbete? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Namn
Kommentar…
Utifrån lönekriterier - vad är din sammanfattade bedömning av din egen prestation?
Namn
Kommentar…
Du reflekterar själv runt nedanstående frågor som summering av läsåret och avstamp in i nästa läsår
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

 

Uppdragsdialogen ligger till grund för tjänstefördelningen. Här kan du framföra önskemål inför nästa års tjänstefördelning. 

 

 

 

Önskemål inför tjänstefördelningen 2020/21
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: