Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Unikum Personal - v4.2 Corona

Skapad 2020-11-25 03:08 av Hella Westerberg
Mall för individuella utvecklingsplaner för medarbetare i Unikum. Uppdaterad inför hösten 2020 under Coronatider.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Så fort tider är satta så klickar du på Planering klar!

Välkommen till mitt samtal agenda

Självklart skall det vara kul, givande, utvecklande och utmanande att jobba på Unikum! Men hur säkrar vi att det blir så? På utvecklingssamtalet resonerar vi om hur vi kan skapa bra förutsättningar för dig, och går därför igenom punkterna nedan - vi förberett i samtalsunderlaget här i Unikum.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Bakåtblick
Min arbetssituation
Namn
Kommentar…
Relationer
Namn
Kommentar…

I Unikum har vi några ledord som vuxit fram, och som vi strävar att arbeta efter. De är en del av Unikums kultur. Vi tror att det går bättre för oss att jobba mot Unikt lärande om vi försöker jobba efter dessa ledord. De ger oss också ett gemensamt språk att använda när vi pratar om hur vi jobbar tillsammans med kollegor, partners och användare.

Du hittar ledorden med beskrivningar - på hemsidan >>. De ligger under Unikums Vision, Uppdrag, Fokus, Verktygskvaliteter och Strävan.

Hur har det gått att jobba efter Strävansmålen?
Namn
Kommentar…
Medarbetarens bedömning av teamledare
Kommentarer och råd till teamledare
Namn
Kommentar…
Teamledarens bedömning av medarbetaren
Kommentarer och råd till medarbetaren
Namn
Kommentar…
Framåt
Att notera vid samtalet

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Ställer arbetet nya krav på mig? Vad behöver jag utveckla för att möta dessa krav?

Mina mål det kommande halvåret:

Plan
Namn
Kommentar…
Utvärdering - diskuteras innan nästa IUP tas fram.
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: