Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkungaskolans utvecklingssamtal VT21

Skapad 2020-11-26 08:33 av Niklas Almén
Folkungaskolans samtalsmall VT20
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Elever fyller i frågorna under "Min utveckling" samt går igenom underlaget för varje ämne (Under "Kunskaper"). Välj de områden du vill lyfta särskilt under ditt samtal. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling, om viktiga steg jag tagit under terminen och vilka områden som är viktigast att fokusera på nu. 

Förslag på dagordning

 1. Hälsa välkommen!
 2. Berätta om hur du trivs i skolan. 
 3. Fråga om mentor/vårdnadshavare har något att ta upp om detta.
 4. Visa dina svar under rubriken "Min utveckling". Har mentor/vårdnadshavare något att ta upp om detta?
 5. Följ upp målen från föregående utvecklingssamtal (IUP HT20). 
 6. Visa de omdömen som du och vårdnadshavare kommit överens om att ni vill lyfta.
 7. Fråga din mentor om hen vill lyfta något mer ämne.
 8. Fyll i nya mål under rubriken "Överenskommelser".
 9. Övriga frågor?
 10. Tacka för mötet och avsluta. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.

Normer och värden
Trivsel
Kunskap
Namn
Kommentar…
Ansvar och inflytande
Kommentar
Namn
Kommentar…

Här kan du som vårdnadshavare ta upp övriga frågor att diskutera under samtalet.

Namn
Kommentar…

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera extra på att nå. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. 

Överenskommelser
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Uppföljning
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: