Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetardialog Lindbacken 20/21 - lärare

Skapad 2020-11-30 08:12 av Gunilla Söderström
Medarbetardialog
Medarbetarsamtal 18 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

 

 

På höstterminen genomförs medarbetardialog i grupp där man sätter upp mål för läsåret. Vi utgår från verksamhetsplanens mål och bedömningar i unikum. 

På vårterminen följs målen upp vid den enskilda uppföljande medarbetadialogen.

Lönen sätts enligt den bedömning som skolledningen gör tillsammans utifrån medarbetarens prestation. 

 

 

Välkommen till mitt samtal agenda

.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

 

 

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vi träffas årskursvis för att samtala om de utvecklingsområden som finns för Lindbackens skola. Vi utgår från verksamhetsplanen och bedömningarna i Unikum.

Verksamhetsplanens mål:
Att öka användandet av IT-verktyg
Att öka användandet av cirkelmodellen i genrepedagogiken
Att implementera strukturer för ökad likvärdighet och positiv skolkultur

Utifrån vårt samtal skriver ni in de utvecklingsområden du kommer att arbeta vidare med för att nå målen i verksamhetsplanen och hur ni arbetar vidare med att alla elever lyckas.

Fyll även i frågorna nedan gällande din arbetssituation.

Om din arbetssituation

På vårens uppföljande medarbetarsamtal träffas medarbetare och skolledning för att diskutera medarbetarens prestation i relation till de mål som  sattes vid höstens medarbetardialog i grupp. Förbered detta samtal genom att utvärdera dina mål under fliken "mål".

Lönen sätts senare enligt den bedömning som skolledningen gör tillsammans utifrån medarbetarens prestation. 

Information om lönesättning:

  • Din prestation för att verksamheten ska nå målen påverkar din lön
  • Vid löneöversynen värderas hela lönen mot uppnådda resultat
  • Centrala löneavtal och Uppsala kommuns förutsättningar inför årets löneöversyn är vägledande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: