Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Falkungen 2021

Skapad 2020-12-01 09:39 av Emma Larsson
Samtalsmall för Falkungens Förskola 2021
Förskola 0 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

På samtalet kommer vi att beskriva nuläge och sedan fokusera framåt. Vi kommer beskriva vilket/vilka områden vi på förskolan har arbetat med och vilka vi kommer att ha fokus på framåt.  Vi följer upp barnets förändrade förmågor och kunnande inom målområdena i läroplanen samt vårt fokus område.

Läs igenom pedagogernas del, samt svara på frågorna under barnets del tillsammans med ditt/dina barn. Till sist diskutera och svara på frågorna under vårdnadshavarens del. Ta gärna del av vår pedagogiska planering.

Tillsammans kan vi göra överenskommelser under samtalet.

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här beskriver vi hur vi upplever att barnet förhåller sig till vår verksamhet och det vi gör på förskolan. 

Normer och värden Vi arbetar hela tiden i alla situationer för att stärka barnet så väl enskilt som i grupp. Det är av stor vikt att barnen förstår allas lika värde och visar respekt och hänsyn till varandra och för vår gemensamma miljö. Vi tror på att våra olikheter berikar och utvecklar oss i vår vardag och vi ser det som en tillgång i vår verksamhet. Alla känslor är tillåtna och vi hjälper barnen sätta ord på dem. Vi strävar efter att ge barnen en god grund och goda värderingar att ta med sig vidare i livet.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande Genom lek på ett lustfyllt sätt bedriver vi vår utbildning, detta genomsyrar hela verksamheten. För att barnen ska utvecklas och lära sig nya saker är det viktigt att det känner tillit till oss pedagoger och att de känner sig trygga. Vi delar därför ofta in gruppen i mindre grupper, på så vis ges barnen större utrymme både när det kommer till talutrymme samt känsloutrymme. Vi utmanar barnen att våga testa och försöka, det är okej att göra ”fel”. Vi arbetar utefter det systematiska kvalitetsarbetet och årshjulet. Utifrån sagan och dess karaktärer skapar vi tillsammans med barnen innehållet i vår verksamhet. Läs om sagan och dess karaktärer under vår Pedagogiska planering.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Barns Delaktighet Barnen och deras intressen styr vad vi gör i verksamheten. Deras behov och tankar ligger till grund för hur vi utformar den.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Tillsammans med barnen gör vi/ni en kort intervju för att belysa deras upplevelse av förskolan.

Trivsel
Namn
Kommentar…
Lärande
Delaktighet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Svara gärna på nedanstående frågor tillsammans med ert barn. Så kan vi tillsammans skapa ett meningsfullt innehåll under utvecklingssamtalet.
Frågor till vårdnadshavare inför utvecklingssamtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Anteckningar från samtalet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: