Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Stentägtskolan VT2021

Skapad 2020-12-01 09:57 av Saulius Andrekus
Medarbetarsamtal 18 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet är ett årligt återkommande samtal mellan chef och medarbetare.

Både chef och medarbetare avsätter tid för samtalet och går systematiskt igenom det som är av betydelse för arbete, utveckling och trivsel för den enskilde medarbetaren samt arbetsinsatsen under det gångna året.

Medarbetarsamtalet innehåller både en bakåtriktad del som är en uppföljning av uppdrag från  föregående samtal samt en framårriktad del som blir en överenskommelse/ utvecklingsplan för kommande verksamhetsår.

Medarbetarsamtalet skiljer sig från det vanliga arbetssamtalet genom att det bygger på en dialog. Under dialogen behandlas mer personliga förutsättningar för uppgiften, personlig utveckling samt uppdragsformulering och uppföljning av tidigare uppdrag såväl för verksamheten som för den enskilde medarbetaren.

Medarbetarsamtalet är också en viktig del i kommunens fastställda hanteringsordning-/årscykel för löneöversyn. Medarbetarsamtalet förutsätter inte att det finns centrala eller lokala löneavtal och skall enligt ovannämnda dokument ske under första kvartalet varje år (jan-mars).

Förberedelser inför medarbetarsamtalet

Bestäm tid för medarbetarsamtalet i god tid, gärna 14 dagar i förväg.

Förbered dig genom att tänka efter vad som hänt under det senast året och skriv ner mål, krav och förväntningar. Tänk på din enhets uppdrag och hur medarbetaren kan bidra för att uppnå dem.

Tänk också på att mål och uppdrag även kan vara mjuka (laganda, trivsel, miljö) och behöver inte vara resultatorienterade.

Tänk igenom vad du vill få ut av samtalet. Förändringar? Utbildning?

Gå igenom din dokumentation från föregående samtal.

Se till att samtalet hålls i en miljö där ni får vara ostörda.

Avsätt ordentligt med tid inklusive tid för egna reflektioner efter själva samtalet.

Efter medarbetarsamtalet

Medarbetarsamtalet bör avslutas med en tillbakablick.

Blev det här samtalet vad vi hade tänkt?

Har vi tagit upp det som vi kom överens om?

Vad har vi kommit fram till? (se mall för uppdrag och utvecklingsplan)

Vi måste se medarbetarsamtalet som en del av ett större sammanhang. Detta därför att varje medarbetarsamtal är en fortsättning från det föregående.

Välkommen till mitt samtal agenda

Medarbetarsamtal

  • Under höstterminen träffas medarbetare och chef för att samtal om arbetet. Vi återknyter till målen för det gångna året och sätter nya mål.
  • I början av vårterminen träffas vi och diskutera din prestation i relation till målen och till lönekriterierna som gäller din yrkesgrupp.
  • Innan årets lön sätts träffas vi igen för ett kort samtal. På det knyts lön ihop med prestation.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
1. Inledande frågor om arbetssituationen
2. Arbetsmiljö
3. Arbetsorganisation och förutsättningaravsnitt
4. Bisysslor

Detta är ditt individuella målkort

Här finns ditt målkort för det kommande läsåret. I målkortet använder du främst skolans målplan för att formulera ett eller flera mål. Målkortet kan utgå från sådant du behöver utveckla och förstärkta. Det kan även utgå från dina styrkor. Du kanske har saker som du är expert på som du kan sprida eller förfina? 

Börja själv med att skriva en grund på denna sida. Detta utvecklas vidare under samtalet och behöver inte vara helt färdigt innan.

Målen ska vara utvärderingsbart senast vi läsårets slut och du ska fundera på hur du utvärderar det. Du gör en sida för varje mål. Målen utvärderas och klarmarkeras av dig.

 

Koppling mellan mål, resurser och utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Analys utifrån lönematrisen/lönekriterierna Vad vill du framhålla i förhållande till de olika aspekterna i matrisen/kriterierna? Vilka tecken på kvalité vill du framhålla i ditt arbetet? Vilka framgångsfaktorer vill du lyfta fram? Vill du visa t.ex. planeringar eller andra exempel så kan du ladda upp filer under startsidan för samtal.
Under förväntan Brister i huvuduppdraget, LGR 11, förhållningssätt, flexibilitet, lojalitet, fortbildning, komma i tid Ser inte till elevens bästa Inte engagerad i arbetsuppgifterna Väljer egna regler som passar en själv bäst Samarbetar inte Belastar andra Blundar för konflikter mellan eleverna Lova att fullfölja uppgifter och sedan inte göra det Återkopplar inte Inte ringa hem Att inte signalera om hjälp behövs Passiv Att inte följa skolans regler och rastvaktar inte Favoriserar elever Arbetar med fel saker, står inte i kursplanerna Lämna över ansvar till andra Följer inte gemensamt fattade beslut Besvarar inte mail Gör inte anpassningar och utvärderar inte dessa
Möter förväntan Vara tillmötesgående Lyssna och respektera andra Göra sina arbetstider Initiativkraft Positivitet Ledarskap i klassrummet Föregå med gott exempel Agera om det behövs Arbetar med metoder som är synliga i klassrummet ex SKUA Individanpassar undervisningen Skriver planeringar i Unikum Jobba för att elever och föräldrar ska känna tillit till skolan Bidra till organisationsutveckling Ha god insyn i LGR 11 och andra styrdokument Ämneskunskap Förstå uppdraget Bra bemötande mot alla Individanpassa så man ser ett resultat om inte ompröva och testa nytt
Över förväntan Gör någonting av fri vilja, eget val som inte är bestämt. Utvecklar sin undervisning på flera betydande sätt Hela tiden utvärdera och utveckla sin undervisning Betydande insatser för organisationen, göra något för skolan. Driva olika projekt, göra något utöver själva undervisningen Vara driven kollegial medarbetare- dela med sig. En vilja till samarbete Ständig kompetens- kan mycket i pedagogik. Kan hantera svåra situationer med elever och vårdnadshavare. Har koll på olika pedagogiska metoder och använder dessa flitigt Tar initiativ till att utveckla skolan
Mycket över Tydliga avtryck utifrån fortbildning man genomgått som också delas till övriga i organisationen Högt medarbetarengagemang, driver utveckling och anammar den, driver verksamheten framåt, driver och deltar med att utveckla arbetsplatsen, helhetsperspektiv och verksamhetsutveckling Professionellt bemötande, skicklig i samarbetsförmåga, bidrar till god arbetsmiljö, tar ansvar för arbetsplatsen, hög arbetsmoral, bra bemötande till elever, vårdnadshavare och kollegor Bred kompetens – flexibilitet, sakkunnig och den man vänder sig till, lösningsfokuserad, viktiga nyckelpersoner på arbetsplatsen, den man frågar på arbetsplatsen – delar med sig av sina kunskaper, teoretiskt särskilt yrkesskicklig, hög kunskap om sitt arbetsområde och kan omsätta det i det dagliga arbetet Spetskompetens inom specifikt område på sin arbetsplats, specialistkompetens, klarar alla positioner och arbetsuppgifter på sin arbetsplats, handleder kollegor och studenter, bred erfarenhet, mångfacetterad och stor kunskap, utbildning och kompetens som leder till ökat ansvar Gör någonting av fri vilja, eget val som inte är bestämt. Utvecklar sin undervisning på flera betydande sätt. Hela tiden utvärdera och utveckla sin undervisning. Betydande insatser för organisationen, göra något för skolan. Driva olika projekt, göra något utöver själva undervisningen. Vara driven kollegial medarbetare- dela med sig. En vilja till samarbete. Ständig kompetens- kan mycket i pedagogik. Kan hantera svåra situationer med elever och vårdnadshavare. Har koll på olika pedagogiska metoder och använder dessa flitigt. Tar initiativ till att utveckla skolan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: