Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal - Skärgårdsstadsskolan Årskurs 1-5

Skapad 2020-12-01 03:47 av Nanna Zimmermann
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs f-5 på Skärgårdsstadsskolan.
Grundskola 6 - 11
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalen handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Hur jag trivs i skolan.
  • Vilka mina styrkor som elev är.
  • Hur det går för mig i de olika ämnena.
  • Hur arbete med tidigare överenskommelser har gått.
  • Vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden.

Vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. I samtalet kommer läraren att skriva en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) där våra överenskommelser framgår.

Skriftliga omdömen

I årskurs 1-5 skrivs omdömen i alla ämnen. Omdömena är inte betyg, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena. Omdömen bygger på lärarens kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Finns under Kunskaper. 

Individuell utvecklingsplan 

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. Den ska alltid innehålla konkreta beskrivningar av vad skolan och läraren ska göra för att eleven ska kunna lära sig mer i de olika ämnena och fortsätta sin utveckling.

 

 

 

Denna del genomförs i skolan innan utvecklingssamtalet.

 

Trygghet och trivsel
Ansvar
Studiero
Kunskap & ansträngning
Fritids

Överenskommelser för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Utvärdering
Nya mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: