Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brokind & Sätra skolor samtalsmall

Skapad 2020-12-02 11:00 av Tommy Östling
Detta underlag används inför och vid utvecklingssamtal för elever i årskurs 1-6 på Brokinds & Sätra skolor.
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

I skolan går vi igenom vad vi kommer att prata om på utvecklingssamtalet. Vi börjar fylla i "min utveckling" och eleverna får fundera över sin kunskapsutveckling. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalen handlar om både min kunskapsutveckling och min trivsel här på Brokind & Sätra skolor.

Under samtalet kommer vi att lyfta följande:

 • Hur jag trivs i skolan och klassen just nu.
 • Mina omdömen, kunskapsutveckling och mina viktigaste utvecklingsområden.
 • Hur arbetet med tidigare överenskommelser (IUP) har gått.
 • Skriva en ny överenskommelse (IUP)

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. (Lgr11)

Skriftliga omdömen

I årskurs 1-5 skrivs omdömen i alla ämnen en gång per läsår. Omdömena är inte betyg, utan en bedömning av vad ditt barn hittills har lärt sig i de olika ämnena.

Individuell utvecklingsplan

Utvecklingssamtalet ska vara framåtsyftande, därför sammanfattar läraren det ni kommit fram till i elevens individuella utvecklingsplan. 

I årskurs 6 skriver vi inte omdömen, utan där ges betyg:

 • F - Eleven når för närvarande inte kunskapskraven för betyg E.

 • E - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget E.

 • D - Eleven har uppfyllt samtliga kunskapskrav för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 • C - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C.

 • B - Eleven har uppnått samtliga kunskapskrav för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 • A - Kunskapskraven är uppfyllda i sin helhet.

På höstterminen i årskurs 6 ges ett betyg som visar på hur eleven ligger till just då. Hela betygsskalan ska användas.

På vårterminen i årskurs 6 ställs elevernas kunskaper mot de nationellt ställda kunskapskraven för årskurs 6.

Mer om bedömning

Mer om kursplaner

 

 

Denna förberedelse genomförs både i skolan och i hemmet och ska vara gjord innan samtalet inleds.

 

Kunskapsutveckling
Trygghet och trivsel
Har du något du vill ta upp kring tryggheten på skolan?
Ansvar
Har du något du vill ta upp kring ansvar?
Till vårdnadshavare
Inför samtalet - Elev
Inför samtalet - Vårdnadshavare
Pedagogens kommentar

Överenskommelser för den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Här beskrivs elevens mål och vem som gör vad i arbetet med att nå dessa mål.

Utvärdering
Nya mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: