Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekholmsskolan - VT 2021

Skapad 2020-12-02 11:13 av Åsa Backe
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleven fyller på mentorstid i förberedande frågor under fliken "Trivsel och ansvarstagande".

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling.

På utvecklingssamtalet tar vi upp följande punkter:

  1. Trivsel i skolan (Se fliken Trivsel och ansvarstagande)
  2. Närvaro i skolan.
  3. Kunskapsutveckling och utvecklingsområden. (Se under fliken Kunskaper)
  4. Överenskommelser och förväntningar inför nästa termin. (Se fliken Överenskommelser)
  5. Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här besvarar eleven frågor kring sin utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och inflytande".

 

Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sin studier" och "förstå andra människors situation".

 

Trivsel och ansvarstagande
Undervisande lärares eventuella kommentarer.
Namn
Kommentar…

Här beskriver vi vad vi tillsammans har kommit överens om att eleven ska fokusera på under det närmaste halvåret. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: