Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förslag Maria parks förskolor - samtalsmall 2

Skapad 2020-12-03 03:36 av Charlotte Anderberg
Förskola 2 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Nu är det dags för utvecklingssamtal!

Under utvecklingssamtal har vi en dialog kring barnets lärande, välbefinnande, förmågor, erfarenheter, intressen och behov.

Förskolans kunskaper om ert barn visar vi genom dokumentation, med syfte på vilken lärandeprogression vi ser samt vilka lärandestrategier som ert barn använder sig av utifrån den undervisning som vi planerar och erbjuder . 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Detta är jag

Vi vet att en utveckling av lärandeidentitet pågår när barnen:
-För fram åsikter och tankar för att påverka sin situation -Uttrycker sitt eget perspektiv och förstår andras -Samspelar och samarbetar med andra -Gör självständiga val -Resonerar och provar utifrån hypoteser -Fördjupar sig över tid i samma aktivitet -Provar nytt -Uttrycker sina inre bilder -Tar initiativ till och i lek

Skriv en löpande text Vi ser att barnet utvecklar sin lärandeidentitet genom att;

 

 

Lärandeidentitet
Jag på förskolan
Namn
Kommentar…

Projekt FÖRÄNDRING-FÖRUNDRAN

Syfte; Alla barn ska få uppleva självständighet och tillit till sin egen förmåga. Känna den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. Ett led i vårt arbete mot en hållbar framtid med våra världsmedborgare.

Verksamhetsmål;

  • Barnen ska möta en god och tillgänglig miljö för utveckling och lärande.
  • Alla barn ska få uppleva självständighet och tillit till sin egen förmåga. Känna den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen.

 

Skriv en löpande text om vilken undervisning som vi har erbjudit och vilket lärande som har skett....

Barnets lärande
Projekt
Vårdnadshavarnas kommentarer Vad berättar ditt barn hemma om förskolan? Vad ser du att ditt barn lärt sig i förskolan?
Namn
Kommentar…

Fortsatt lärande och utveckling

Jag vill lära mig mer om?

Jag vill utveckla min förmåga att

 

 

 

Uppföljning - Hur har det gått?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: