Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ramsta skola åk 1 HT

Skapad 2020-12-04 02:36 av Elisabeth Rääs
Samtalsmall med förberedelser inför samtal. Framåtsyftande planering och sammanlänkad med Lgr11.
Grundskola 6 - 7
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi på Ramsta skola utvecklingssamtal med elev, vårdnadshavare och mentor. Samtalet på höstterminen handlar om elevens kunskapsutveckling och vi gör överenskommelser.

Punkter vid utvecklingssamtalet

 • Hälsa välkommen.
 • Gå igenom dina ämnesutvärderingar.
 • Berätta vilka du tycker är dina starka förmågor.
 • Berätta vad du tycker att du behöver ha hjälp med.
 • Fråga dina föräldrar vilka starka sidor de tycker att du har.
 • Läs utvecklingsmålen (Överenskommelser) tillsammans med en lärare.
 • Bestäm om ni vill lägga till något ytterligare mål.
 • Fyll i Utvärdering av samtalet i Unikum.

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Hur gick det? När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.
Namn
Kommentar…
Utvärdering av utvecklingssamtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: