Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Hallsta Västra förskoleområde 20/21, äldre barn

Skapad 2020-12-07 10:04 av Malin Sundelin
”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." ur lpfö18
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under samtalet kommer vi tillsammans:

  • Titta på och samtala kring de frågor vi svarat på inför samtalet
  • Följa upp eventuella tidigare överenskommelser
  • Titta på lärloggar
  • Vid behov skriva ny överenskommelse

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

"Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformning av miljön och planeringen av utbildningen." ur lpfö18

Både pedagoger och vårdnadshavare kan ställa dessa frågor. Frågorna ställs utifrån vad som är möjligt. Du som samtalar med barnet gör bedömningen av vilka frågor som kan ställas.

Frågor till barnet
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Vi hoppas att ni vill ta er tid att svara på några frågor som kan hjälpa oss i arbetet med just ditt barn. Detta är ett av de sätt där ni har möjlighet att ha inflytande över era barns utbildning. Era svar är viktiga för oss och är även ett av våra underlag för utvärdering och analys av det arbete som bedrivits under året. Den utvärderingen kommer sedan att ligga till grund för kommande års arbete med era barn.

Trivsel och trygghet "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla" lpfö18
Namn
Kommentar…
Utveckling och lärande "Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." lpfö18
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Delaktighet "För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen." lpfö18
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

Här berättar vi något om hur vi arbetar med det enskilda barnet men också med gruppen. Det enskilda barnets utveckling och lärande dokumenteras i lärloggar samt eventuellt i överenskommelser. 

 

Frågor till pedagogerna

Överenskommelser

Syftet med överenskommelserna är:

  • Att utifrån barnets talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • Att komma överens om hur pedagoger och vårdnadshavare kan samarbeta med aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal.

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande.

Planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: