Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljning av inskolning, Hallsta Västra förskoleområde

Skapad 2020-12-07 10:31 av Malin Sundelin
Syftet med samtalet är att föra dialog kring upplevelsen av ert barns första tid på förskolan. Vi vill att barnet och vårdnadshavarna ska få en god introduktion på vår förskola. Vi vill skapa en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnets familj. Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Lpfö 98/16)
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

  • Vi diskuterar de frågeställningar ni som vårdnadshavare har fått svara på inför detta samtal samt de frågor som ert barn har svarat på
  • Vi tittar på och reflekterar över förskolans dokumentation
  • Vi gör vid behov gemensamma överenskommelser

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Förskolans äldre barn får i möjligast mån själva vara med och svara på några frågor.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Inför vårt samtal vill vi att ni funderar över några frågor.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Syftet med överenskommelserna är:

  • att utifrån barnets talang, kompetens, behov eller intresse beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling
  • att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal

Överenskommelserna utgör underlag för avdelningens planering i syfte att möta varje barns behov av utveckling och lärande med stöd av läroplanen.

Planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering görs inför nästa samtal
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: