Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtalsmall Himnaskolan

Skapad 2020-12-08 09:35 av Evelina Ahlgren
Samtalsmall för Himnaskolan åk F-6
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare samt klasslärare. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling. Det är jag som elev som leder samtalet med stöttning av klasslärare och vårdnadshavare. Tanken är att elev, mentor och vårdnadshavare ska diskutera vilka mål som ska sättas upp för terminen. Dessa mål formuleras sedan som överenskommelser. 

.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Dagordning för utvecklingssamtalet:

  • Vi går igenom din förberedelse som gjorts inför utvecklingssamtalet
  • Vi går igenom och diskuterar kunskapsutvecklingen i ämnena
  • Vi utvärderar de mål som sattes upp vid det förra utvecklingssamtalet
  • Vi skriver nya mål som du ska arbeta med fram till nästa utvecklingssamtal
  • Närvaro
  • Extra anpassningar
  • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Individuell utvecklingsplan

1. Hur gick det?
Namn
Kommentar…
2. Var är vi?
Namn
Kommentar…
3. Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
4. Hur gör vi?
Namn
Kommentar…

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven.

 

Extra anpassningar Här beskrivs vilka extra anpassningar som gör/gjorts för eleven.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: