Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linköping, Nya Rydsskolan - Utvecklingssamtal åk 4-6

Skapad 2020-12-09 02:57 av Christofer Andersson
Utvecklingssamtalsmall för åk 4-6 som används på Nya Rydsskolan i Linköping.
Grundskola 10 - 13
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med vårdnadshavare och mentor. Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och elevens kunskapsutveckling.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

I avsnittet Social utveckling har eleven i förväg fått svara på frågor om hur hen trivs i skolan och hur ordningsregler fungerar.

Trivsel Här kommer några frågor om hur eleven trivs på Nya Rydsskolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ordningsregler Här kommer några frågor om Nya Rydsskolans ordningsregler.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ämnen Hur tycker du att det går i ämnet?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utvärdering av tidigare mål Elev, lärare och vårdnadshavare får utvärdera hur arbete med målen/utvecklingsområdena har gått.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: