Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundsärskolan Kristinedalskolan Personal Läsåret 2020-2021

Skapad 2020-12-14 13:59 av Mathias Castejon
Mall för individuella utvecklingsplaner för personal på Grundsärskolan på Kristinedalskolan, Stenungsunds kommun.
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Medarbetare Kristinedalskolan F - 6

är förtrogen med och följer de kommunala och nationella styrdokumenten,
sätter barnet/eleven i centrum,
är lyhörd och har inlevelseförmåga, kommunicerar, tar ansvar och skapar ett gott arbetsklimat,
ansvarar för planering och genomförandet av den pedagogiska verksamheten,
dokumenterar, följer upp och utvärderar,
håller sig informerad om senaste forskningsrön,
medverkar i skolans utveckling och
tar ansvar för den personliga kompetensutvecklingen.

Ledorden för arbetet i kommunen är
Helhet – med helhetssyn menar vi att den egna verksamhetens betydelse måste ses i ett större sammanhang och att kommun och medborgarnyttan går före den egna verksamhetens bästa.
Öppenhet – Vi har ett öppet och tillåtande klimat som genomsyras av ärlighet och tydlighet.
Delaktighet – Verksamheten främjas av att många är med och påverkar besluten och verkar i lojalitet efter fattade beslut.
Insyn - Vi skall vara transparanta och ge omgivningen möjlighet till insyn i kommunens arbetsutförande och resultat.

Uppdrag
Frågor att besvara inför medarbetarsamtalet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: