Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prins Wilhelmgymnasiet [IM & IMS] PILOT VT 2021

Skapad 2020-12-14 04:56 av Rita Peura
Samtalsmall för Prins Wilhelmgymnasiet [IM & IMS]
Gymnasieskola 15 - 20
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har du utvecklingssamtal med din mentor (och dina vårdnadshavare). Samtalet handlar om dig och hur det går för dig i skolan. 

Innan du har ditt samtal med din mentor ska du fylla i avsnitten 'Inför samtalet' och 'Elevreflektion' här i samtalsmallen. 

Innan ditt utvecklingssamtal är det också viktigt att du förbereder dig genom att ta del av den dokumentation som finns i Classroom och i Unikum om ditt lärande och din kunskapsutveckling. En del av förberedelsen sker även i form av dina ämnessamtal med dina undervisande lärare. Ämnessamtalen dokumenteras under 'Kunskaper' i Unikum. 

Under samtalet skriver din mentor en sammanfattning av samtalet och en framåtsyftande planering för dina studier. 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Ditt utvecklingssamtal

Fundera över vad du vill prata om under ditt samtal.

Under samtalet vill vi gärna att du ska leda ditt eget samtal och innehållet i det med hjälp av denna samtalsmall. 

Skriv vad du (och dina vårdnadshavare) vill prata om nedan. 

Innan utvecklingssamtalet:
Namn
Kommentar…

Din utveckling

Här förbereder du dig inför ditt utvecklingssamtal genom att reflektera över ditt lärande och din skolsituation. 

 

 

Din trivsel & trygghet Markera ditt svar med en smiley. Du får möjlighet att motivera dina markeringar under samtalet.
Namn
Kommentar…
Ditt lärande Markera ditt svar med en smiley eller besvara varje fråga så utförligt du kan med dina egna ord.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Din studieteknik & ditt ansvar Markera ditt svar med en smiley eller besvara varje fråga så utförligt du kan med dina egna ord.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Dina mål Besvara varje fråga så utförligt du kan med dina egna ord.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Sammanfattning & framåtsyftande planering
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: