Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyren-ljusglimten Utvecklingssamtalsmall Förskola

Skapad 2020-12-17 09:10 av Camilla Sköld
Underlag för ett utvecklingssamtal
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu förbereder pedagogerna samtalet.

Välkommen till mitt samtal agenda

Utvecklingssamtalet är ett sätt för vårdnadshavare, pedagog och ibland barn att mötas i en dialog kring barnets trivsel, utveckling och lärande. Utvecklingssamtalet är också en möjlighet för er vårdnadshavare och barnet till inflytande i förskolans utbildning. Det är ett sätt för förskolan att få kunskap om hur förskolans kvalité kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. 

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Inför samtalet

För att samtalet ska bli en dialog är det viktigt att alla är väl förberedda. Vi ber dig/er därför att besvara följande frågor.

Vi är tacksamma om ni kan svara på frågorna ca en vecka innan samtalet så att pedagogerna hinner förbereda samtalet så bra som möjligt.

Inför samtalet

Barnintervju inför samtalet

Inför samtalet finns det möjlighet för pedagogerna att intervjua barnet.

Inför samtalet

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns inflytande

2.1 Normer och värden

”Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling i olika sammanhang.” Lpfö18. 

Det handlar om dessa områden: trivsel, trygghet, relationer, empati, öppenhet, respekt, och ansvar.

Nuläge

Pedagogernas syn:

2.2 Omsorg, utveckling och lärande

"Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." Lpfö18.

Det handlar om dessa områden: trygghet, intressen, identitet/integritet, lek, självständighet, självtillit, motorik, skapande, språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

Nuläge

Pedagogernas syn:

2.3 Barns delaktighet och inflytande

”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barn har rätt till delaktighet och inflytande." Lpfö18

Det handlar om dessa områden: uttrycka tankar och åsikter, påverkan, delaktighet, ansvar, demokratiska principer och förmåga att samarbeta.

Nuläge

Pedagogernas syn:

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: