Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blästadsskolans GRS 1-6 vt 2021

Skapad 2020-12-18 08:02 av Madeleine Pettersson
Utvecklingssamtalsmall för åk 1-6 Ämnesområden
Grundsärskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med vårdnadshavare och lärare. Samtalet handlar om elevens sociala utveckling och elevens kunskapsutveckling. Tillsammans skapas en överenskommelse, där eleven får nya utvecklingsområden att arbeta med till nästkommande utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

  • Vi går igenom flikarna Social utveckling och Kunskapsutveckling.
  • Vi skriver in mål i Överenskommelser.
  • Vi dokumenterar vid behov extra anpassningar och övriga tankar under Övrigt.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
I avsnittet om social utveckling har eleven/vårdnadshavarna/skolan i förväg fått svara på påstående kring trivsel, ordningsregler och social samverkan.
Trivsel Påståenden och frågor om hur du trivs på skolan.
Ordningsregler Påståenden om ordningsreglerna på skolan.
Namn
Kommentar…
Social samverkan Frågor om rasten.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

I avsnittet om kunskapsutveckling har eleven med personalens hjälp fått svara på påstående kring sitt eget lärande och arbetsro.

Ditt eget lärande Här får du beskriva och fundera över ditt eget lärande och dina utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieteknik och arbetsro Påståenden som handlar om när du arbetar och lyssnar i skolan.

Överenskommelsen är utarbetad från Skolverkets material för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplan.

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Hur gick det? (Utvärdering av tidigare utvecklingsområden) Elev, lärare och vårdnadshavare får utvärdera hur arbete med målen/utvecklingsområdena har gått.
Var är vi? (Resultat och omdömen) Här tittar vi på ditt barns bedömning som gjorts i alla ämnen. Nivåerna är uppdelade i "insatser krävs", "godtagbara kunskaper" och "mer än godtagbara kunskaper".
Vart ska vi? (Utvecklingsområden) Eleven, läraren och vårdnadshavaren ska tillsammans titta på de mål som finns och eventuellt ta fram förslag på nytt mål/utvecklingsområde tills nästa utvecklingssamtal. Målen/Utvecklingsområdet ska vara kopplat till läroplanen.
Hur gör vi? (Insatser och ansvar) Här förtydligar vi vad skolan, hemmet och eleven har för ansvar.
Här dokumenteras extra anpassningar eller annat som elev, lärare eller vårdnadshavare tar upp under mötet.
Extra anpassningar
Övrigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: