Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skäggetorpsskolan utvecklingssamtal årskurs 7-9

Skapad 2020-12-21 08:46 av Lena Stange Ilestrand
Samtalsmall för grundskola åk. 7-9 med utveckling och framåtsyftande planering.
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min klassföreståndare. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. 

Punkter vi tar upp på utvecklingssamtalet:

  • Vi går igenom elevens förberedelse som gjorts inför utvecklingssamtalet.
  • Vi går igenom och diskuterar kunskapsutvecklingen i ämnena.
  • Vi skriver mål som eleven ska arbeta med.
  • Vi går igenom eventuell dokumentation från skolan, till exempel åtgärdsprogram.
  • Vi går igenom elevens frånvaro.
  • Övriga frågor.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Elevens förberedelser

Här får du som elev förbereda dig inför samtalet. Du kommer att få svara på frågorna i skolan.

Min utveckling Här ska du berätta saker som du är bra på i skolan, vad du är intresserad av, hur du arbetar bäst och hur vi på skolan kan hjälpa dig framåt.
Trivsel
Ansvar
Reflektion
Inför samtalet

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att fokusera på under terminen. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet.

Mål - Vart ska vi?
Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: