Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellanstadiets testmall

Skapad 2020-12-21 11:18 av Anna Nilsson
Samtalsmall för Brunnbyskolan åk 1-6 vt2021
Grundskola 7 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med vårdnadshavare och lärare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Minst en gång per läsår skapas en överenskommelse, där eleven får nya utvecklingsområden att arbeta med till nästkommande utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

  1. Vi samtalar kring elevens svar på frågor och påstående under fliken Kunskapsutveckling och ger en kortare sammanfattning av måluppfyllelsen och eventuella extra anpassningar/åtgärdsprogram. Vi kommer även att diskutera elevens skolnärvaro.
  2. Vi samtalar kring elevens svar på frågor och påstående under fliken Social utveckling.
  3. Vi dokumenterar övriga tankar under fliken Övrigt.
  4. Vi utvärderar tidigare individuella mål, går igenom omdömesblanketten och framåtsyftande planering under fliken Överenskommelser.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vi går igenom elevens svar på frågor och påståenden och ger en kortare sammanfattning av måluppfyllelsen och eventuella extra anpassningar/åtgärdsprogram. Vi kommer även att diskutera elevens skolnärvaro.

Ditt eget lärande Här får du beskriva och fundera över ditt eget lärande och dina utvecklingsområden.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Studieteknik och arbetsro
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Läxor/Hemarbete
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Elevens eventuella extra anpassningar och åtgärdsprogram visas i pappersform. 

Åtgärdsprogram
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Här dokumenteras eventuell frånvaro som överstiger 12%. 

Nytt avsnitt

I avsnittet om social utveckling har eleven i förväg fått svara på påstående kring trivsel, ordningsregler och social samverkan.

Trivsel Påståenden och frågor om hur du trivs på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Ordningsregler Påståenden och frågor om ordningsreglerna som gäller på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Social samverkan Påstående och frågor om hur du samarbetar och leker med dina klasskompisar eller andra elever på skolan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Fritids Här får du svara på frågor om fritidsverksamheten.

 

Här antecknas övriga tankar och frågor.

Överenskommelsen är utarbetad från Skolverkets material för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplan.

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Hur gick det? (Utvärdering av tidigare utvecklingsområden) Elev, lärare och vårdnadshavare får utvärdera hur arbete med målen/utvecklingsområdena har gått.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Var är vi? (Resultat och omdömen) Här sammanställs den bedömning som gjorts i alla ämnen. Vi använder Skolverkets omdömesblankett, där elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven dokumenteras. Nivåerna är uppdelade i "otillräckliga kunskaper", "godtagbara kunskaper" och "mer än godtagbara kunskaper".
Vart ska vi? (Utvecklingsområden) Eleven, läraren och vårdnadshavaren ska tillsammans ta fram förslag på nytt mål/utvecklingsområde tills nästa utvecklingssamtal. Målen/Utvecklingsområdet ska vara kopplat till läroplanen.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi? (Insatser och ansvar) Här förtydligar vi vad skolan, hemmet och eleven har för ansvar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: