Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång förskola - förskoleklass

Skapad 2020-12-22 09:30 av Susanne Andersson
Denna mall används för ett avslutande samtal innan barnet börjar förskoleklass. Mallen utgår från Skolverkets mall.
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Fokuseringen på detta samtalet är uppflyttningen till förskoleklassen.

 

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Barn Frågor ställda till barnet. Pedagog skriver:

Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

Vårdnadshavare Frågor ställda till vårdnadshavare.

Namn
Kommentar…

 Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats kring kompletterande överlämningsplan.

- för barn i behov av stöd i form av extra anpassningar

- för barn i behov av särskilt stöd

Nytt avsnitt Frågor ställda till pedagog;

Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: