Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tjörns kommun utvecklingssamtal förskola 2021

Skapad 2021-01-05 02:22 av Monica Hakefjord
Samtalsmall med överenskommelse
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Under utvecklingssamtalet kommer vi att beskriva nuläget och sedan fokusera på framtiden. Vi berättar vilka områden vi har arbetat med på förskolan och hur vi tänkt gå vidare, samt följer upp barnets förändrade kunskaper och förmågor inom målområdena i läroplanen.

Vi gör överenskommelser tillsammans under samtalet.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn


Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande frågor formulerats.

 

 

Frågor ställda till barnen
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Utifrån läroplanens barnsyn och kunskapssyn har följande fråga formulerats 

Klicka här för att komma till Läroplanen>>>

Fråga som ställs till vårdnadshavare
Namn
Kommentar…

I samtal med vårdnadshavare utgår pedagogen från lärloggar och planeringar som redan finns i Unikum och relaterar till de olika rubrikerna i läroplanen.

  • Normer och värden
  • Utveckling och lärande
  • Barns inflytande
  • Förskola och hem

 

I samtal om barns trivsel och trygghet utgår vi från förskolans värdegrundsarbete.

Eventuella överenskommelser med vårdnadshavare.

Utifrån barnets styrkor/intressen och behov beskriva hur vi på förskolan kan utmana och stödja barnet i sin fortsatta utveckling på förskolan.

Samtalet genomfört
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: