👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkungaskolans åk 4-6 utvecklingssamtal VT21

Skapad 2021-01-07 10:25 av Erik Losand
Folkungaskolans utvecklingssamtalsmall VT21 åk 4-6
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Eleven ges tid att i skolan besvara frågeställningar och förbereda sitt kommande elevledda utvecklingssamtal. 

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling, om viktiga steg jag tagit under terminen och vilka områden som är viktigast att fokusera på nu. 

Dagordning

 1. Hälsa välkommen!
 2. Berätta om vad du skrivit om trivsel, ordning, studieteknik och närvaro. 
 3. Låt vårdnadshavare lägga till något om trivsel, ordning, studieteknik och närvaro. 
 4. Låt mentor lägga till något om trivsel, ordning, studieteknik och närvaro.
 5. Berätta om något du gjort riktigt bra på senare tid i skolan/ något ämne du utvecklats i.
 6. Fråga din mentor om hen vill lyfta något mer ämne.
 7. Följ upp målen från föregående samtal.
 8. Kom överens om nya mål i "Överenskommelser".
 9. Övriga frågor?
 10. Tacka för mötet och avsluta. 

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Min utveckling/Elevens förberedelser i skolan

Frågor kring elevens utveckling utöver det ämnesspecifika, i relation till läroplanens delar "Normer och värden", "Kunskap" och "Ansvar och Inflytande". Det kan handla om att "ta ett större ansvar för sina studier” och ”förstå andra människors situation”.

I Kapitel 2 i Läroplanen för grundskola finns beskrivningar av mål och riktlinjer. Klicka här om du vill se läroplanen för grundskolan.

Trivsel
Ordning
Studieteknik/Mat/Sömn
Närvaro
Kunskaper
Ansvar och inflytande
Kommentar

Här bör du/ni som vårdnadshavare fylla i era tankar utifrån de olika frågeställningarna. 

Läggas till fem frågor: Vad tänker hemmet om studieteknik? Vad tänker hemmet om närvaro? Vad tänker hemmet om barnets utveckling?

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera extra på att nå. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. 

 

Var är vi? (Se förenklade omdömen - Insats krävs/godtagbara kunskaper/mer än godtagbara kunskaper)

Vart ska vi? (Diskussion om prioriterade utvecklingsområden. Mentor dokumenterar mål och delmål nedan.)

Hur gör vi? (Vad krävs för att vidareutvecklas? Skolan ska..., eleven kan..., Vårdnadshavare kan bidra med...)

Hur gick det? (Utvärdering av mål - när det arbetats med målen t.ex. vid nästkommande utvecklingssamtal)

Uppföljning av tidigare satta mål
Överenskommelser - Mina mål
Uppföljning