Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Linköping Ekkälleskolan Utvecklingssamtal åk 1-3 VT21

Skapad 2021-01-07 13:46 av Olivia Edinius
Utvecklingssamtalsmall för åk 1-3.
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har du ett utvecklingssamtal med dina vårdnadshavare och din lärare. Samtalet handlar om din utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Innan mötet får du svara på frågor om din skolgång.

 • På lågstadiet (åk 1-3) hjälper din lärare dig med att leda samtalet.
 • När du går på mellanstadiet (åk 4-6) så får du berätta om dina förberedelser och leda samtalet på egen hand.

Överenskommelsen gör elev, lärare och vårdnadshavare tillsammans. Där får du nya mål att arbeta med till nästa utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

 1. Läraren hälsar välkommen till utvecklingssamtalet.
 2. Vi går igenom din förberedelse inför samtalet.
 3. Läraren går igenom dina kunskaper. 
 4. Vi följer upp dina tidigare överenskommelser och skapar en ny överenskommelse.
 5. Övrigt
 6. Läraren avslutar samtalet med att sammanfatta vad vi kommit överens om.
 •  

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

I avsnittet "Elevens förberedelser" har eleven i förväg fått svara på påstående kring trivsel, ansvar, fritids och kunskaper.

Här får du som elev förbereda dig inför samtalet. Du kommer att få svara på frågorna i skolan.

Trivsel
Ansvar
Namn
Kommentar…
Fritids Påstående och frågor om hur du samarbetar och leker med dina klasskompisar eller andra elever på skolan.
Kunskaper
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Överenskommelsen är utarbetad från Skolverkets material för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplan.

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Hur gick det? (Utvärdering av tidigare utvecklingsområden) Elev, lärare och vårdnadshavare får utvärdera hur arbete med målen/utvecklingsområdena har gått.
Namn
Kommentar…
Vart ska vi? (Utvecklingsområden) Eleven, läraren och vårdnadshavaren ska tillsammans ta fram förslag på nytt mål/utvecklingsområde tills nästa utvecklingssamtal. Målen/Utvecklingsområdet ska vara kopplat till läroplanen.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Hur gör vi? (Insatser och ansvar) Här förtydligar vi vad skolan, hemmet och eleven har för ansvar.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: