Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Ekängens skolor 4-5 VT-21

Skapad 2021-01-07 02:30 av Stephanie Johansson
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina vårdnadshavare och min mentor. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling. Exempel på saker vi pratar om på mitt utvecklingssamtal är:

  • saker som jag gjort och lärt mig under terminen
  • hur arbetet med mia tidigare IUP-mål har gått
  • vilka som är mina viktigaste utvecklingsområden
  • kommer överens om nya IUP-mål
  • vi kommer överens om hur jag och skolan kan arbeta för att utveckla dessa områden

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Det här vill vi ta upp på utvecklingssamtalet
Arbete under lektionerna
Ansvar
Samarbete
Uppträdande och språk
Trivsel

Min individuella utvecklingsplan - IUP

Denna plan innehåller de mål som är viktigast för mig att nå under det närmaste året. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på.

Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom hur det gått att nå de olika målen i denna plan. 

Mål
Utvärdering
Extra anpassningar Finns det några extra anpassningar som görs för eleven?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: