Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lönesamtal -

Skapad 2021-01-08 10:48 av Karin Cederholm
Lönesamtal mellan rektor och personal på Pärlan.
Medarbetarsamtal 18 - 75 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Syftet med samtalet

Medarbetarsamtal och lönesamtal skall följas åt. I samband med löneöversyn och lönesamtalet, ska samtliga medarbetare få möjlighet att föra dialog med sin chef om utfört arbete och om sin lön.

Samtalet syftar till att göra en utvärdering av den enskilde medarbetarens bidrag till verksamhetens mål och utveckling samt sätta detta i relation till lönen. Både chef och medarbetare har ett ansvar för att samtalet genomförs på ett bra sätt och att båda är aktiva i samtalet.

I detta samtal görs en uppföljning av hur medarbetaren har uppnått de mål som sattes upp i samband med medarbetarsamtalet och under året sedan föregående löneöversyn. Även medarbetarens prestation och resultat ska följas upp.

  • medarbetarens egen reflektion kring sin lön
  • har målen påbörjats och/eller genomförts?
  • om de inte har påbörjats och/eller genomförts, vad beror detta på?

Inför samtalet ska också matrisen inför lönesamtal fyllas i. 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina reflektioner kring min nuvarande lön

 

 

 

Reflektioner kring nuvarande lönen

I detta samtal görs en uppföljning av personliga mål som sattes upp i samband under medarbetarsamtalet (och under året sedan senaste löneöversynen).

 

Hur arbetar du för att medvetet, själv och tillsammans med andra, öka kvaliteten på verksamheten?

 

Skriv ner din svar kring frågorna nedan. Fyll också i den lönematris som du tilldelats.

Här beskrivs kortsiktiga och långsiktiga mål.

Utvärdering

Från föregående medarbetarsamtal

Vad blir mina fortsatta mål? (fyll i rubriken längst upp på sidan)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: