👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Utvecklingsenheten - medarbetarsamtal - 2012-2013

Skapad 2012-02-16 11:32 av Kristofer Skogholm
Mall för medarbetarsamtal - Utvecklingsenheten
Medarbetarsamtal 16 - 99 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Presentation

Du kan även ladda upp filer som svar på frågor i denna IUP:n.

Om mig
Uppdraget
Min nuvarande kompetens
Lärande
Verksamhetsplan
Verksamhetsberättelse

Förväntningar på varandra

Inför medarbetarsamtalet

Beskriv utifrån varje lönekriterie. Du kan även ladda upp filer som beskriver.

Målinriktad
Utvecklingseffektiv
Helikopterperspektiv
Vad, hur och varför?
Uppföljning