Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brunnbyskolans samtalsmall för förskoleklass vt21

Skapad 2021-01-27 13:51 av Magnus Haglund
Brunnbyskolans samtalsmall för förskoleklass vt21
Grundskola 7 - 9
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Varje termin har eleven utvecklingssamtal med vårdnadshavare och lärare. Samtalet handlar om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling. Under vårtermin skapas en överenskommelse, där eleven får utvecklingsområden att arbeta med till nästkommande utvecklingssamtal.

Välkommen till mitt samtal agenda

  1. Vi samtalar om elevens svar på frågor och påstående under fliken Kunskapsutveckling och ger en kortare sammanfattning hur det går i de olika ämnena. Vi ser över eventuella extra anpassningar/åtgärdsprogram. Vi kommer även att diskutera elevens skolnärvaro.
  2. Vi går igenom elevens svar på frågor och påstående under fliken Social utveckling.
  3. Vi dokumenterar övriga tankar under fliken Övrigt.
  4. Vi skapar sedan en framåtsyftande planering under fliken Överenskommelser.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Vi samtalar om elevens svar på frågor och påståenden kring elevens kunskapsutveckling. Vi samtalar om resultat och skriftliga omdömen. 

Skriftliga omdömen är en sammanställning av den bedömning som gjorts i alla ämnen. 

Ditt eget lärande Här får du fundera över och beskriva ditt eget lärande.

Elevens eventuella extra anpassningar och åtgärdsprogram visas i pappersform. 

Extra anpassningar
Åtgärdsprogram

Här dokumenteras frånvaro som överstiger 12%. 

Med frånvaro avses all missad undervisningstid och gäller både giltig och ogiltig frånvaro.

I avsnittet om social utveckling har eleven i förväg fått svara på påstående kring trivsel och social samverkan.

Trygghet och trivsel Påståenden och frågor om trygghet och trivsel på skolan.

Här antecknas övriga tankar och frågor.

Överenskommelsen är utarbetad från Skolverkets material för utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplan.

Här kan du hitta länkar för att läsa mer om

Vart ska vi? Prioriterade mål Läraren tar fram förslag på nya prioriterade mål som diskuteras under samtalet.
Hur gör vi? Insatser och ansvar Här förtydligar vi vad skolan har för ansvar och vad elev och vårdnadshavare kan göra för att stödja elevens kunskapsutveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: