Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utkast, ny samtalsmall Bohusskolan 7-9

Skapad 2021-02-04 09:02 av Jill Boberg
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Punkter som diskuteras på samtalet:

  • Trivsel och trygghet
  • Skolarbete
  • Utmaningar
  • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskaps- och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till läroplanen och kunskapskraven. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Information som tidigare lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan nu lämnas muntligt vid de samtal där skriftliga omdömen inte ges. Den formativa bedömningen sker genom kontinuerlig återkoppling i undervisningen samt i utvecklingssamtalet där läraren informerar om vad eleven behöver utveckla i respektive ämne. 

 

 

Inför samtalet.
Namn
Kommentar…

Mitt samtal:

 

Trivsel och trygghet: Här skall du skriva ....
Skolarbete: Här ska du skriva ....

Det här har vi kommit överens om:

Detta vill jag ha hjälp med
Det här ska jag göra själv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: