Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppföljningssamtal av inskolningen - Västergärdets förskola

Skapad 2021-02-05 10:11 av Ingegerd Johansson
Uppföljningssamtal
Förskola 1 - 2
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Vårdnadshavares tankar om förskolan

Hur upplevde ni inskolningen och första tiden på förskolan?
Hur upplever ni att ert barn trivs?
Hur kan vi bidra till att du/ni känner er trygga med att lämna ert barn till oss?

 

Varför digital pedagogisk dokumentation?

Vi använder oss av digital pedagogisk dokumentation (Unikum) för att dokumentera barns lärande och utveckling. Den digitala pedagogiska dokumentationen:

 • skapar en brygga mellan förskola, förskoleklass och skola och ser därför till det livslånga lärandet
 • tydliggör den nya läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010
 • skapar förutsättningar för föräldrarna att aktivt kunna ta del av barnens digitala pedagogiska dokumentation
 • skapar en hög kvalitet inom förskolan
 • tydliggör barnens utveckling över tid
 • skapar bättre tillgänglighet


Syfte och mål

 • att synliggöra barnets utveckling och läroprocesser
 • att tillsammans med vårdnadshavare främja det enskilda barnets utveckling
 • att i dialog med föräldrarna samla kunskap om barnet för att på så sätt få en bättre helhetsbild av barnet
 • att vårdnadshavarna blir delaktiga och får möjlighet att påverka verksamheten och barnets situation inom ramen för läroplanen Lpfö 98 reviderad 2010


Syfte och mål för barnet

 • att ge det enskilda barnet bästa möjliga förutsättningar för att utvecklas rikt och mångsidigt
 • att barnet känner sig sett, hört och respekterat för den den är
 • att barnet bättre kan se och förstå sitt eget lärande
 • att barnets kunskaper och intressen tas tillvara och utvecklas
 • att barnet utmanas och får hjälp och stöd i sin utveckling


Sammanfattning av samtalet
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: