Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvärderande lönesamtal -samtalsunderlag Drottninghögs förskolor

Skapad 2021-02-08 13:01 av Charlotte Anderberg
Samtals och dokumentationsmall för utvärderande samtalsunderlag för Drottninghögs förskolor.
Medarbetarsamtal 23 - 67 Känsligt innehåll
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Nu är det dags för att boka tid för medarbetarsamtal

Välkommen till mitt samtal agenda

Under det utvärderade lönesamtalet blickar ni tillbaka och utvärderar din insats och dina resultat under det gångna året. Kom ihåg att det utvärderande lönesamtalet är just ett samtal och inte en förhandling.

Samtalsunderlaget består av de områden ni pratade om i medarbetarsamtalet och utgår bland annat från stadens medarbetar- och ledarpolicy och visionen Helsingborg 2035.

 • Ta med ett utvecklingssamtal
 • Beskriv hur våra värdeord & vision påverkar ditt arbete.
 • Besvara nedanstående frågor

Tid och plats

Närvarande

 • Elevens namn
 • Mentorns namn
 • Vårdnadshavares namn

Mål och uppdrag (kopplat till Jag vill Lyckas)

Den här delen av samtalet handlar om hur du har uppnått dina mål och hur du har presterat utifrån ditt och verksamhetens uppdrag och mål.

För dig som vi ha ytterligare stöd inför eller under det utvärderande lönesamtalet finns här exempel på frågor som utgår ifrån de olika områdena som finns i samtalsunderlaget och som ni pratat om i medarbetarsamtalet.

 • Hur väl har du lyckats att utföra ditt uppdrag?
  Kan du ge exempel på vad du har uppnått?
 • På vilket sätt har du bidragit till arbetsplatsens gemensamma framgång?
  Berätta vad du är mest nöjd med och varför?
  Är det något du är mindre nöjd med?
 • Hur har du bidragit till verksamhetens utveckling?
  Kan du ge något exempel?

 

Medarbetaren

Utveckling och kompetens (kopplat till Jag skapar värde)

I den här delen av samtalet fokuserar ni på hur du har arbetat med dina utvecklingsområden och utmaningar.

För dig som vi ha ytterligare stöd inför eller under det utvärderande lönesamtalet finns här exempel på frågor som utgår ifrån de olika områdena som finns i samtalsunderlaget och som ni pratat om i medarbetarsamtalet.

 • Har du uppnått dina utvecklingsområden i medarbetarplanen
  Beskriv hur du har arbetat för att nå dem
  Vad har ditt arbete med dina utvecklingsområden resulterat i?
 • På vilket sätt har du utmanats i ditt uppdrag?
  Hur har du använt dina styrkor i din yrkesroll för att möta dessa utmaningar?
 • På vilket sätt har du tagit tillvara på möjligheter att testa nytt inom ditt uppdrag?
Medarbetaren

Samspel och samarbete (kopplat till Jag samspelar)

Ett bra samspel är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet. Den här delen av samtalet handlar om hur dina samspel och samarbeten med andra, till exempel kollegor, de du finns till för, externa parter med mera, har fungerat under året.

För dig som vi ha ytterligare stöd inför eller under det utvärderande lönesamtalet finns här exempel på frågor som utgår ifrån de olika områdena som finns i samtalsunderlaget och som ni pratat om i medarbetarsamtalet.

 • Hur har samspelet fungerat med…
  …dina arbetskamrater?
  …andra kollegor i förvaltningen/staden?
  …din närmaste chef?
  …andra samarbetspartners?
  Hur har du bidragit till ett bra samspel?
 • Har ditt uppdrag krävt nya samarbeten?
 • Hur har du arbetat med kundens fokus i ditt uppdrag
  Kan du ge något exempel?
 • På vilket sätt har du bidragit till en arbetsplatskultur som främjar tillit, engagemang och dialog?

 

Medarbetaren

 Din arbetssituation (kopplat till Jag leder mig själv) 

I den här delen har ni möjlighet att diskutera övriga frågor som berör dig, ditt arbete och din prestation.

 

 

Medarbetaren

 INDIVIDUELL MEDARBETARPLAN

Utifrån ovanstående, vilka utvecklingsinsatser och vilket stöd behöver du i ditt uppdrag? Vilka mål har du för det kommande året? Fyll i medarbetarens medarbetarplan tillsammans.

 • Mitt uppdrag...
 • Mål...
 • Utvecklingsområde
 • Aktiviteter (vad och hur?)
 • Ansvarig
 • Tidsram

 

Uppföljning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: