👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens självskattning - Grubbeskolan

Skapad 2021-02-08 13:20 av Marcus Eskelind
Elevens självskattning inför utvecklingssamtalet
Grundskola 12 - 15
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har vi utvecklingssamtal i skolan. Samtalet handlar om min sociala utveckling och min kunskapsutveckling, vad jag har lärt mig under terminen och mina viktigaste utvecklingsområden. Vi går också igenom hur arbetet med överenskommelser från förra samtalet har gått.

Exempel på saker som vi pratar om på ett utvecklingssamtal är:

  • Trivsel/Arbetsro
  • Självskattning
  • Bedömningar i ämnen
  • Mobilen
  • Classroom
  • Närvaro

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Mina studier

Svenska
Matematik
Engelska
Språk
SO
NO
Idrott och hälsa
Musik
Teknik
Hem- och konsumentkunskap
Bild
Slöjd
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Övrigt
Namn
Kommentar…

Min skolsituation

Studiero
Relationer/kompisar
Projekt-/grupparbeten
Hemuppgifter
Arbetsinsats under lektioner
Min studieteknik
Sömn och kost
Mitt engagemang för att lära
Övrigt
Namn
Kommentar…

Framåtsyftande planering

Efter utvecklingssamtalet sammanfattar läraren det som vi kommit fram till i min individuella utvecklingsplan. Där står det vad skolan och lärare ska göra för att jag ska kunna lära mig mer i de olika ämnena och fortsätta min utveckling. Det kan också stå vad jag och vårdnadshavare kan göra.

Målen utvärderas kontinuerligt under terminen och lärare och elev sätter tillsammans upp nya mål när uppsatta mål är nådda. Vid nästa utvecklingssamtal går vi igenom min IUP, för att se hur det har gått för mig att nå målen.

 

Plan för att nå målet
Utvärdering - Diskuteras innan nästa IUP tas fram. Kom ihåg att uppdatera måltrappan.