Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionssamtal Baronbackarnas förskolor

Skapad 2021-02-09 03:27 av Lise-Lott Windefelt
Underlag för uppföljning av introduktion.
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

I det här samtalet får du som vårdnadshavare möjlighet att ta del av vad förskolan arbetat med

under introduktionen samt ge feedback på din/er upplevelse av introduktionen.

 

Förskolan styrs av skollagen och Läroplan för förskolan (Lpfö - 18). I läroplanen står det:

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara
rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn
och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete
med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta
och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

Varje barn ska tillsammans med vårdnadshavare få en god introduktion i förskolan.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Här ställer vi några frågor omkring ert barn för att vi på bästa sätt ska kunna introducera det in i förskolans verksamhet. Er kunskap om ert barn är värdefull för oss att ta del av här på förskolan.

Nytt avsnitt
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Tankar och reflektioner kring introduktionen

Pedagogernas tankar och reflektioner: Beskriv hur barnets första veckor på förskolan varit. Vad har barnet visat intresse för, hur har våra dagliga rutiner fungerat, hur har barnet kommit in i gruppen socialt?
Vårdnadshavares tankar och åsikter. Era tankar och frågor är viktiga för oss, därför önskar vi att ni besvarar frågorna nedan.
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: