Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test_Österskärsskolan åk 4 vt 21

Skapad 2021-02-09 03:42 av Anna Holmström
Grundskola 10 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje termin har jag utvecklingssamtal med mina föräldrar och min mentor. Samtalet handlar om min kunskapsutveckling men vi pratar också om övrig utveckling utifrån läroplanen.

Dagordning

  1. Hälsa alla välkomna till ditt utvecklingssamtal.
  2. Utvärdera målen från förra utvecklingssamtalet.
  3. Gå igenom utveckling.
  4. Tillsammans formulerar vi en ny framåtsyftande planering med nya mål och överenskommelser.
  5. Övriga frågor.
  6. Avsluta samtalet med att sammanfatta vad vi kommit överens om.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn
Jag trivs i skolan
Jag känner mig trygg i skolan
Jag vet om och följer ordningsreglerna
Jag tar ansvar för mina läxor
svenska
matematik
engelska
Namn
Kommentar…
NO
teknik
SO
musik
Namn
Kommentar…
slöjd
Namn
Kommentar…
bild
Namn
Kommentar…
idrott
Namn
Kommentar…
Vad känner du behov av att utveckla i ditt skolarbete? Här ska du fylla i vad du, dina föräldrar och vi kan göra för att du ska nå dina mål.
Namn
Kommentar…

Framåtsyftande planering

Här ska vi komma överens om vad vi lärare ska göra, eleven själv kan göra och vad ni föräldrar kan hjälpa till med, för att främja elevens kunskapsutveckling i de prioriterade utvecklingsområdena. Överenskommelsen skrivs ner under prioriterade utvecklingsområdena.

Hur gör vi? (skolan) Skolan ska ge eleven tillfällen och material för att träna på sina mål samt stötta och uppmuntra eleven i sitt arbete med att nå målen.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi? (eleven) Eleven kan träna under lektionstid, delta aktivt i genomgångar och diskussioner samt träna på läxor och inför prov.
Namn
Kommentar…
Hur gör vi? (vårdnadshavare) Vårdnadshavare kan bidra med att hjälpa till genom att stötta, uppmuntra och påminna eleven att uppnå sina mål samt stötta vid läxläsning.
Namn
Kommentar…
Frågor/funderingar

Utdrag ur SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD MED KOMMENTARER för

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa en elev med att planera och strukturera ett schema över skoldagen, eller ge extra tydliga instruktioner eller stöd för att sätta igång arbetet. Även ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett annat sätt eller färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen, exempelvis lästräning, är att anse som extra anpassningar. Särskilda läromedel eller särskild utrustning, till exempel hjälpmedel för att förstå och passa tider samt digital teknik med anpassade programvaror kan även, som huvudregel, ingå inom ramen för extra anpassningar. Till extra anpassningar hör även enstaka specialpedagogiska insatser. Det kan vara en speciallärare som under en kort tid, till exempel två månader, arbetar tillsammans med eleven.

Extra anpassningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: