Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utkast nr 3, ny samtalsmall Bohusskolan 7-9

Skapad 2021-02-09 03:46 av Jill Boberg
Test
Grundskola 13 - 16
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Punkter som diskuteras på samtalet:

  • Trivsel och trygghet
  • Skolarbete
  • Utmaningar
  • Övriga frågor

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet

Utvecklingssamtal genomförs vid ett tillfälle per termin, där läraren, eleven och elevens vårdnadshavare samtalar om hur elevens kunskaps- och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen från läraren grundas på elevens utveckling i relation till läroplanen och kunskapskraven. Det är också viktigt att tydliggöra vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen. Varje samtal ska utgå från det förra samtalet och blicka framåt mot nästa utvecklingssamtal.

Information som tidigare lämnats i den skriftliga individuella utvecklingsplanen kan nu lämnas muntligt vid de samtal där skriftliga omdömen inte ges. Den formativa bedömningen sker genom kontinuerlig återkoppling i undervisningen samt i utvecklingssamtalet där läraren informerar om vad eleven behöver utveckla i respektive ämne. 

 

 

Inför samtalet. rdghrhzrthjzrtjztj
Namn
Kommentar…

Mitt samtal:

Här skall du beskriva hur det går i skolan med hjälp av stödfrågorna nedan

Trivsel och trygghet: För att beskriva hur du trivs i skolan vill vi att du beskriver din skola och din klass, både positivt och mer kritiskt. Tänk att du beskriver för en kompis som undrar hur det är på Bohusskolan.
Skolarbete: Hur tycker du att det går i skolan? Stämmer dina lärares markeringar med hur du tycker att det går? Stämde dina betyg överens med dina förväntningar? Hur jobbar du på lektionerna? Ge exempel från olika ämnen. Vad betyder höga förväntningar för dig? Tycker du att dina lärare har lagom höga förväntningar på dig?
Utmaningar

Sammanfattning:

Detta vill jag ha hjälp med:
Det här ska jag göra själv:
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: