Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bergsgårds förskola samtalsmall 2021 - Safiren

Skapad 2021-02-10 04:59 av Malin Elisabeth Rossander Mogensen
Denna mall ligger som en grund till utvecklingssamtalet på Bergsgårds förskola.
Förskola 1 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Välkommen till utvecklingssamtal!

Vi bjuder in till utvecklingssamtal regelbundet, minst en gång per år. Samtalet handlar om ert barns trivsel samt utveckling och lärande i och utanför förskolan. Samtalet kommer ske digitalt via Teams.

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Utvecklingssamtalet handlar om ert barns trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan. Utvecklingssamtalet påverkar hur vi lägger upp undervisningen och arbetet på förskolan. Vi ser gärna att ni förbereder er inför samtalet genom att besvara frågorna nedan.

 

 

Trivsel, utveckling och lärande
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…

Förskollärare ansvarar för utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande. En av pedagogerna genomför därefter samtalet. Inför samtalet visar vi här dokumentation som är exempel på ditt barnets utveckling och förmågor.

 

Hållbar utveckling som övergripande mål Hela förskolan har ett övergripande mål som handlar om hållbar utveckling. Detta mål ska genomsyra de andra fokusmålen som varje avdelning har valt ut.
Lpfö98 2.1 - Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
Lpfö98 2.2 - Omsorg, utveckling och lärande Förskolan ska bidra till barnets utveckling och förståelse. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska ligga till grund för undervisningen. Undervisningen i förskolan ska ha sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov och tankar och idéer.
Lpfö98 2.3 - Barns delaktighet och inflytande Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.

Syftet med planen är:

  • Att utifrån barnets erfarenheter, intressen, behov och åsikter beskriva hur vi kan uppmuntra, stimulera, utmana och stödja barnets fortsatta utveckling med stöd i läroplanen. Klicka här för att öppna läroplanen »
  • Att efter samtal mellan pedagoger och föräldrar och barn, formulera aktuella utvecklingsområden utifrån läroplanen
  • Att komma överens om hur pedagoger och föräldrar kan samarbeta kring aktuella utvecklingsområden
  • Att följa upp och utvärdera planen vid nästa utvecklingssamtal
Utvecklingsområde
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: