Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oskarshamn överlämning förskola förskoleklass fritidshem

Skapad 2021-02-12 13:11 av Susanne Jonsson
Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Lpfö 18
Förskola 5 - 6
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Trygga övergångar mellan olika verksamheter är viktigt för alla barn. Inför övergång till förskoleklass och fritidshem har vi ett överlämningssamtal då vi tillsammans dokumenterar vilken information som delges den nya verksamheten för att ge barnet bästa förutsättningar i mötet med den nya miljön.

Förbered dig inför samtalet genom att besvara frågorna under "vårdnadshavares del".

Under samtalet får du som vårdnadshavare ytterligare information och har möjlighet att ställa frågor inför övergången.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Barnets tankar inför övergången till förskoleklass

Vårdnadshavarnas tankar inför övergången till förskoleklass

Nytt avsnitt

Pedagogernas tankar inför övergången till förskoleklass

 

 

Förskolan arbetar lek och tema-inriktat med att spontant och planerat undervisa och integrera olika läroplansmål med varandra. Det kan exempelvis vara att stimulera och skapa lust till lärande inom språk, matematik, teknik, rörelse, hållbar utveckling estetiska och digitala uttrycksformer och informationssökning.

 

 

Nytt avsnitt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: