Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annerstaskolan F-5 Framåtsyftande utvecklingssamtal

Skapad 2021-02-16 11:51 av Charlotta Klasa
Skolverkets mall
Grundskola 6 - 12
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Punkter vid utvecklingssamtalet

- Hälsa alla välkomna till utvecklingssamtal.
- Berätta vad jag trivs bäst med i skolan och vad jag trivs mindre bra med.
- Berätta om hur jag lär mig och arbetar bäst på lektionerna.
- Följ upp tidigare överenskommelser. Behöver vi arbeta vidare med dem? Nya överenskommelser?
- Övrigt?
- Avsluta samtalet med att sammanfatta vad vi kommit överens om. (Del 2 Överenskommelser.)

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Överenskommelser - Framåtsyftande planering

Här beskrivs de mål vi tillsammans kommit överens om att eleven ska fokusera på att nå under det närmaste halvåret. Planen används i skolarbetet, och kommer att påverka hur vi arbetar och vad vi lägger extra tid på. Vi går igenom och justerar planen under utvecklingssamtalet. Inför nästa termins utvecklingssamtal kommer vi att gå igenom och följa upp hur arbetet har gått. De mål som dokumenteras här är relaterade till de nationella kunskapskraven och målen i Läroplanen för grundskolan.>>

Hur gör vi?
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Namn
Kommentar…
Mål - Vart ska vi?
Namn
Kommentar…
Hur gick det?

När arbetet med målet är klart skrivs en kort summerad utvärdering här. Mentorn markerar målet som "uppnått" som bekräftelse på att arbetet är klart.Namn
Kommentar…
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: