Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingssamtal Sandbacken Stengärdan Tallkotten

Skapad 2021-02-16 03:34 av Robert Granlund
Utvecklingssamtalsmall för barn på Sandbacken, Stengärdan och Tallkotten i Umeå
Förskola 1 - 5
Förberedelser i skolan
Förberedelser i hemmet
Samtalet
Arbeta med överenskommelser

Elever och lärare gör förberedelser inför utvecklingssamtalet. Vårdnadshavare kan ännu inte ta del av underlaget.

Välkommen till mitt samtal agenda

Varje år genomförs utvecklingssamtal i förskolan. Samtalet handlar om barnets utveckling och lärande, om barnets trygghet och trivsel, barnets sociala relationer och på vilket sätt förskolan bidrar till detta.

 

 

Tid och plats

Närvarande

  • Elevens namn
  • Mentorns namn
  • Vårdnadshavares namn

Välkommen till utvecklingssamtal kring ditt barn

För att ge ditt barn de bästa förutsättningarna i förskolan är det viktigt att få veta hur du upplever att ditt barn har det i förskolan. Därför har vi förberett ett antal frågor som vi vill att du funderar över inför samtalet. 

 

1. Vad berättar barnet om förskolan hemma?

2. Vilket lärande ägnar sig barnet åt hemma?

3. Hur ser ni vilken trygghet och trivsel barnet har på förskolan?

4. Finns det något annat som är viktigt för oss att veta?

(Kom ihåg att man får inte skriva ner känslig information i samtalsunderlaget)

 

 

Vårdnadshavarnas tankar kring barnets omsorg, utveckling och lärande.
Namn
Kommentar…

Förskolans förberedelser

Personalen i förskolan ska ha fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets utveckling. Minst en gång per år ska personalen och barnets vårdnadshavare också ha ett utvecklingssamtal om barnets utveckling och lärande. Det finns ingen bestämmelse som säger att barnet ska vara med vid utvecklingssamtalet i förskolan.

Till skillnad från i skolan finns inga mål som barn i förskolan ska uppnå. Det är inte det enskilda barnets resultat som ska utvärderas. Däremot är det viktigt att följa varje barns lärande och utveckling och hur förskolan kan bidra till detta. Barnets utveckling ska sättas in i ett vitt pedagogiskt och socialt sammanhang utifrån samspelet med andra barn och vuxna.

Källor: 8 kapitlet 11 § skollagen, Läroplan för förskolan, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 352–353.

Trygghet och trivsel Vilka signaler ger barnet som visar vilken trygghet och trivsel de har på förskolan?
Sociala relationer Vilka samspel är viktiga för barnet just nu och vilket lärande sker i dem?
Utveckling och lärande Vilka läroprocesser väljer barnet som leder till ett förändrat lärande?
Vilka läroprocesser erbjuder miljön, projektet och pedagogerna barnet, som leder till ett förändrat lärande?

Så här reflekterar pedagoger och vårdnadshavare kring trygghet och trivsel, sociala relationer, utveckling och lärande:

Minnesanteckningar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: